Rettidig algebehandling kan redde både hus og have

Vi kender vel alle A.P. Møller-begrebet rettidig omhug. Det er et mantra, der er værd at efterleve – ikke blot som virksomhedsejer, men også som ejer af hus og have. Især når det kommer til alger, der om noget er en lille, snigende dræber af både tag og flisebelægninger.

De fleste haveejere irriteres sikkert over algebelægningerne på havens flisearealer og sten. Som et irriterende grønt skær breder algerne sig og giver en fedtet og måske ligefrem glat overflade på fliserne, så snart det har regnet en lille smule. Det er både ubehageligt at gå på og grimt at se på.

Men der er god grund til at gøre mere end bare at irriteres. For får algerne lov til at fæstne sig, kan de forårsage endog store problemer med flisebelægningen, der kan medfølge at belægningen bliver ujævn at gå på og fliserne begynder at vippe.

Det er dog intet i forhold til de skader, alger på tagets tegl eller plader kan betyde for ikke bare taget, men hele husets stand og sundhed. For lige som algerne fæstner sig på havens fliser, sætter de sig også på tagbelægningen og kan over tid være med til effektivt at forkorte levetiden af dit tag.

Algebehandling er livsnødvendigt for tag og fliser

Derfor bør du regelmæssigt få givet både tag- og flisearealer en algebehandling af et firma, der har specialiseret sig i algebehandlinger og tagrens, som f.eks. dette firma. Sådanne firmaer foretager en seriøs og miljøvenlig algebehandling og tagrensning, der effektivt fjerner algerne og ikke skader havens beplantning.

algebehandling

Samtidig anvender de specialudstyr, der f.eks. gør det muligt at få foretaget tagrensningen fra jorden, så du slipper for at skulle have sat grimme og dyre stilladser op rundt om huset, mens arbejdet står på. Derved undgår du også store skader på beplantningen tæt på huset. Kun hvis der er mere end en tagetage på huset, bliver det nødvendigt med stillads.

Algerne kan anrette store skader på tag og fliser

Ved at få fjernet algerne fra både tag og fliser, forhindrer du, at algevæksten bliver så kraftig, at den kan holde på fugten. For netop fugt – og gerne også skygge – giver ekstra saft og kraft til algevæksten. Derved går der ikke længe, får algernes rodnet begynder at gro ned mellem tegl og plader på taget eller mellem fliserne på flisebelægningen i haven.

Rodnettet åbner samtidig op for, at fugten kan trænge ind gennem taget eller ned i underlaget under flisebelægningen. På taget betyder det, at fugten giver grobund for skimmel- og mugangreb i tagkonstruktionen og rummet under taget, mens den fugt der trænger ned i fliseunderlagt, får underlaget til at synke sammen, så fliserne begynder at vippe og snart ligger ujævnt.

Vokser algerne sig store nok, kan mos og andre vækster slå rod i det fugtige algelag og sende deres rødder ind mellem samlingerne i tag eller flisearealer. Det åbner yderligere op for fugten.

Når vinteren kommer, vil fugten oftest fryse til is. Men da is fylder mere end vand, opstår der risiko for frostsprængninger i tag- eller flisebelægningen, samt i underlaget på flisearealet. Det kan påføre både tag og fliser endog særdeles voldsomme skader.

På taget kan tegl eller tagplader revne eller hjørnerne gå af. Samtidig kan tagpladerne begynde at gå løs, så det bliver endnu nemmere for den ophobede fugt og måske ligefrem regnvand, at trænge ind gennem taget. Snart vil det begynde at dryppe ned inde i huset.

På fliserne vil frostsprængninger i underlaget få fliserne til at ligge endnu mere ujævnt eller ligefrem knække. Måske opdager du det først, den dag du snubler over en flisekant eller når du under forårsklargøringen af terrassen undrer dig over, hvor ujævne fliserne er blevet i løbet af vinteren.

Professionel algebehandling og tagrensning er at foretrække

Selvfølgelig kan du foretage algebehandling selv, lige som det også er muligt at rense taget selv. Hos de fleste byggemarkeder kan du leje det fornødne udstyr – oftest en meget stor højtryksrenser – samt købe de nødvendige algemidler.

Men besparelsen ved at gøre det selv er yderst beskeden, når man tager det store arbejde og besvær, du skal have med at få foretaget algebehandlingen. For først skal du have transporteret udstyret hjem fra byggemarkedet og derefter har du alt besværet med at foretage selve behandlingen. Sidst men ikke mindst skal du have leveret udstyret tilbage inden låneperiodens udløb.

Samtidig har du ikke nær den samme erfaring som en professionel tag- og fliserenser, der dels har endnu mere specieltilpasset udstyr og dels kender alle de steder, som almindelige mennesker oftest overser eller undlader at behandle mod alger. Endelig anvender de et væsentlig mere miljøvenligt rensemiddel og har den rette beklædning til opgaven.

Så selv om du måske kan spare 25-50 % på selv at foretage din flise- eller tagrensning, så forsvinder besparelsen hurtigt i den tid du bruger på at foretage algebehandlingen og i det besvær du har med transport og arbejde.

Så derfor er der god mening i at overlade algebehandling til folk, der ikke foretager sig andet.

Få imprægneret tag og fliser

Samtidig er der en anden god grund til at vælge en professionel leverandør af flise- og tagrensning. De har nemlig mulighed for efter endt behandling at imprægnere tag og fliser med et særligt nanoteknologisk imprægneringsmiddel, der kan få vandet til at løbe hurtigere fra tag og flisearealer og indkapsler tagplader, tegl og fliser, så fugten ikke kan trænge ned i dem.

Derved bliver det sværere for algerne at få næring og derfor vil det tage længere tid, inden tag eller fliser har brug for en ny algebehandling. For algebehandlingen dræber kun algerne og deres rødder, den forhindrer ikke at algerne begynder at vokse på arealet igen. Men med imprægneringen kan du hæmme væksten væsentligt.

Hvordan finder jeg den billigste algebehandling?

Selvfølgelig kan du sagtens finde lokale tag- og havefirmaer, der udfører algerensning af tag og flisearealer. Men skal du have den bedste pris på opgaven, skal du se dig om efter firmaer, der ikke foretager sig andet – og oftest kan det betale sig at ringe til dem, selv om de måske bor meget langt væk fra, hvor du bor.

Hos de største udbydere af algebehandlinger, koster f.eks. en rensning af et parcelhustag sjældent mere end 1.000 til 1.200 kroner. Så der er ingen undskyldning for, ikke at få gjort noget ved algerne snart.

Algebehandling DIY

Du kan også kaste dig i lag med algebehandlig og tagrens selv. Vi anbefaler du i så fald lige tager og ser nedenstående video inden du kaster dig ud i det.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *