Når man køber ny bolig, er det som regel forbundet med en del forskellige ekstra udgifter, som kommer ovenpå selve den pris, man betaler for det nye hus, eller den nye lejlighed.

Disse udgifter relaterer sig naturligvis til bolighandlen, og dækker forhold såsom honorar til ejendomsmægler, boligadvokat og byggesagkyndige, samt udgifter til udarbejdelse af tilstandsrapport. Og er der noget i tilstandsrapporten, der påpeges som værende i uorden, og som skal udbedres, går der også udgifter til det. 

Som en tommelfingerregel, vil den slags udgifter udgøre omkring 5-6% af den samlede sum, man skal af med. Dette gælder, når der er tale om en standardhandel, som man finansierer gennem sin bank.

Ejerskifteforsikring – hvad er det?

Det kan i de fleste bolighandler godt betale sig at tegne en ejerskifteforsikring, da man dermed er bedre stillet. En ejerskifteforsikring er nemlig en forsikring, der går ind og dækker diverse skjulte og uforudsete skader og mangler i boligen, som ikke er påpeget, eller anmærket i hverken tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, og er dermed skader, som køber ikke havde kendskab til på tidspunktet for overtagelsen af boligen.

Selvom man har betalt for at få lavet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport af en sagkyndig, kan man ikke være 100% sikker på at den sagkyndige har fanget og bemærket alle fejl og mangler ved boligen, og derfor kan der altså stadig være fejl og deciderede skader på boligen, som måske vil dukke op flere måneder, eller endda år efter overtagelsen.

Og i sådanne tilfælde er det køber, der står med ansvaret for betaling af udbedringen af skader, fejl og mangler, hvilket alt efter omfanget kan blive en dyr affære.

Hvilke forhold og skader dækker en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring går ind og dækker over de skader, der måtte være i den nyerhvervede bolig, som man på købstidspunktet ikke var bekendt med. Disse slags skader kaldes også skjulte skader, da de umiddelbart ikke er til at se, og da de heller ikke er blevet opdaget af en boligsagkyndig, og derfor ikke er påtalt i tilstandsrapporten.

Hvis man har tegnet en ejerskifteforsikring, vil den typisk dække skader og fejl, som er opstået i forbindelse med boligens opførelse eller ved en eventuel renovering af boligen.

Typiske skader og fejl:

  • Revner i murværk
  • Sætningsskader
  • Ulovligt opførte elinstallationer

Der er forskel på, hvor længe de forskellige typer af ejerskifteforsikring dækker, man kan vælge fra 5 år og op til 10 års dækning efter ejerskiftet.

Fordele ved en ejerskifteforsikring

Der er en bred vifte af fordele ved som huskøber at anskaffe sig en ejerskifteforsikring. Disse fordele gør at man står bedre, hvis der skulle opstå en uheldig situation i forbindelse med en bolighandel.

  • Dækning i tilfælde af store skader
  • Dækker nærliggende risiko for skade
  • Dækning i forbindelse med ulovlige el- og vvs-installationer
  • Kun 5.000 kr. i selvrisiko
  • Frit valg af dækningsgrad

Ejerskifteforsikringen gælder i min. 5 år.