Dyretelepati giver mulighed for at kommunikere med dyr. Dyr er ikke helt umælende, de giver både tegn og lyd, for at videregive budskaber og ønsker. Det er bare ikke altid vi mennesker formår at forstå deres budskaber. Dyretelepati er således et redskab til bedre kommunikation, mellem dyr og mennesker.

Det er muligt at tage dyretelepatør uddannelsen og dermed blive i stand til at kommunikere med både egne og andres dyr.

At kommunikere med dyr

Den almindelige form for kommunikation med dyr foregår via kommandoer og respons. Dyr som lever sammen med mennesker bliver trænet fra de er små. De lærer at bestemte kommandoer eller tegn, betyder at de skal gøre forskellige ting. Langt hen af vejen opfylder denne form for kommunikation det behov der er for samtale mellem dyr og mennesker.

Dyr kan også selv fortælle om ønsker og behov. Dyr kan give lyd hvis der er noget de er utilfredse med, eller hvis de er skadet på en eller anden måde.

De kan også kommunikere med det stille sprog. De kan med øjnene fortælle dig at de er triste, glade, legesyge, trætte eller har behov for at blive kløet bag øret.

Formålet med at kommunikere med dyr

Det daglige formål med at kommunikere med dyr, handler om at få dem til at gøre de ting, som vi mennesker gerne vil have dem til. Dernæst kan det være hyggeligt og givende for begge parter, hvis der bliver brugt tid på at forstå det stille sprog. Det stille sprog kan aldrig blive en rigtig samtale, men det kan nemt vække gode følelser hos både dyr og menneske.

Det helt store behov for at kommunikere med dyr, opstår når der er noget galt. Når hverken kommandoer, stille sprog eller dyrets lyd giver nogen forklaring på dyrets adfærd. Dyretelepati kan her være den eneste hjælp der er at hente.

Dyretelepati kan blive en nødvendighed

Dyretelepati er ikke et behov eller en nødvendighed i den daglige omgang med dyr der trives godt. Dyretelepati kan blive en absolut nødvendighed, når et dyr får problemer, som det ikke har mulighed for at få sin ejer til at forstå.

Gennem dyretelepati kan det lade sig gøre at stille en diagnose, hvis et dyr har fået en skade som ikke er synlig, eller hvis det har pådraget sig en sygdom i en bestemt region.

Dyretelepati kan også bruges, hvis et dyr pludseligt ændre adfærd. Gennem dyretelepati kan årsagen til den ændrede adfærd findes og efterfølgende afhjælpes.

Dyretelepati er ikke fup og fidus

Der er mere mellem himmel og jord end det vi kan se med det blotte øje. Vi mennesker kommunikere ofte selv med hinanden alene ved tankens kraft, helt uden at vi selv bemærker det. Vi kalder det for intuition eller forudsigelser. Dyretelepati er nøjagtigt det samme. Forskellen er at der er blevet arbejdet med at udvikle de evner, som vi alle sammen har i forvejen.

Dyretelepati og almindelig telepati er to alen af samme stykke. Kommunikation med mennesker og dyr er ikke spor forskellig.