Alger er blevet meget normalt at have i Danmark når man eksempelvis bor i hus eller har virksomhed. Men hvad er alger helt grundlæggende?

Hvad er alger

Alger er en fællesbetegnelse for makroalger – også kaldet tang –  og mikroalger. Begge typer alger laver fotosyntese ligesom planterne på landjorden. Alger er derfor godt for miljøet og er med til at der både reduceres en mængde af CO2 i atmosfæren og en mængde af kvælstof og fosfor i vandmiljøet.

Dette betyder at det er vigtigt at passe på med hensyn til kemi, ved algerens, da det i værste tilfælde kan skade dyreliv eller vandløb.

Hvorfor fjerne alger

Men hvorfor er det så vigtigt at fjerne alger hvis de er gode for miljøet?
Bare fordi alger er gode for miljøet betyder det nødvendigvis ikke at de er godt for dit tag. Nogle mener at alger kun er et æstetisk problem, men alger forårsager ikke kun grimme pletter på dit tag. Det kan nemlig også skade dit tag på længere sigt. Det algerne gør er at slå rod på tagets flader og fjerne tagbeskyttelsen, der beskytter og bevarer tagets farve. Alger holder desuden også på regnvand og fugtdannelser på tagets overflade, hvilket betyder at der kan forekomme forfald, svamp og råd i tagets underlag. Derfor forkorter alger dit tags levetid og det kan blive nødvendigt med udskiftning af tag på et tidspunkt. Det er desuden meget hæsligt at se på og allerværst hvis man har planer om at sælge sit hus da værdien på huset oftes falder ved algeangreb.

Hvem skal fjerne dem

Det er vigtigt at du IKKE selv fjerner de alger der sidder fast på dit tag. Du kan selv tage skade af at fjerne algerne. Det der derfor vigtigt at få en professionel til at hjælpe med at fjerne algerne. Gladrens er en virksomhed der benytter sig af en miljøgodkendt og effektiv metode til algerens. Der kan du være sikker et flot og rent resultat, men samtidig også sikker på at der bliver brugt nænsomme metoder som ikke skader byggematerialerne.

Hvis ikke du fjerner det

Som nævnt tidligere, er alger ikke kun grimt og se på, men kan også langsomt ødelægge ens tag. Måden det sker på, er at algerne er føde til mos og mos opsamler regnvand. Hvis det øverste lag af mos bliver alt for tungt, kan fugten trænge ind under tagbelægningen. Her opstår der mug og dermed begynder taget at forfalde.

Derfor er det vigtigt at få en profession indover, når du skal fjerne alger fra eksempelvis tag, køretøjer, skilte, facader og meget mere. Mulighederne for hvad der kan algebehandles, er blevet uendelige i dag. Her kan du se hvad priserne er hos Gladrens er på de forskellige byggematerialer.