Hvis du ønsker at blive begravet i haven, så er det ikke sikkert du kan få lov til det, men der er enkelte situationer, hvor du faktisk gerne må blive begravet i haven! Vi har snakket med Elholm Begravelse, og de hjalp os med at forstå reglerne. Det er dem du får her:

Regler for begravelse i egen have

Der er flere helt faste ting, der skal være på plads før du må begraves i egen have.

For det første skal du have en rigtig stor grund. Grunden skal være over 5000 kvadratmeter.

For det andet så skal det være en urne, som du skal begraves i. Der gives ikke tilladelser til kistebegravelser på egen jord.

For det tredje skal urnen nedgraves i minimum 1 meters dybde!

For det fjerde skal urnen være lavet af organisk materiale, der kan nedbrydes af vand. Det kan eksempelvis være pap!

For det femte må du ikke sætte et kors, en sten eller anden symbolsk, hvor graven er, der kan indikere, at der er tale om en begravelsesplads.

For det sjette skal der laves en tinglyst deklaration, der siger at de nuværende og kommende ejere af grunden ikke må grave på stedet i de næste 10 år!

Lever du op til disse krav så skal du gøre følgende:

Du skal bruge en tilladelse for at blive begravet på privat jord. Her søger du stifsøvrigheden om tilladelse til at blive begravet på privat jord. Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Navn
  • CPR nummer
  • Matrikel nummer
  • Adressen
  • Evt. et kort med ønsket placering af urnen på grunden.

Det er en del forskellige ting at huske på, og det kan være en god ide at høre bedemanden om han kan hjælpe med de praktisk ting i forbindelse med en begravelse i haven.  Men du kan også stå for det selv – Kontakt dit lokale stift, hvis du skulle være i tvivl!