Gartneruddannelsen er for dig som kan lide at dyrke planter og virkelig kan lide at få træer, blomster, grøntsager og buske til at trives og vokse. Alt efter hvilken retning du specialiserer dig indenfor, har du i tillæg fokus på salg og kundekontakt, planlægning og produktion, vandingsmetoder og gødningsforhold og meget mere. Det kan være et arbejdsliv i fri luft eller i drivhuse og butik. Der er mange forskellige muligheder for fremtidige jobs inden for gartnerfaget.

Om gartneruddannelsen

Omdrejningspunktet på gartneruddannelsen er naturligvis læren om de planter, der findes indenfor gartneribranchen og, hvilke egenskaber de har. Det drejer sig om forskellige planter indenfor hvert af de tre specialer. Du kan nemlig vælge, om du vil arbejde med de store væksthuse, på en planteskole eller i et havecenter. Det betyder, at du skal have viden om den type af planteproduktion, der er relevant for dit område. Du skal vide, hvordan jorden skal behandles og, hvordan du passer planterne, så de får de absolut bedste vækstbetingelser. Derfor bliver du undervist i gødningsforhold, vandingsmetoder og, hvordan planterne beskyttes mod sygdomme og skadedyr. Du får også undervisning i, hvordan du skal bruge de tekniske installationer og maskiner som benyttes indenfor faget. En del af arbejdet som gartner kan indebære, at du har viden om salg og markedsføring, det er derfor også på skemaet, som en væsentlig del af pensum.

De tre specialeretninger

Når du tager en uddannelse som gartner, kan du som sagt vælge mellem tre overordnede specialer. Specialerne er havecentergartner, planteskolegartner og væksthusgartner. Her kommer en kort beskrivelse af de tre specialeområder:

Havecentergartner

En havecentergartner arbejder med salg af planter. Det kan naturligvis være i havecentre, men også på en planteskole eller i andre typer af virksomheder, hvor der er brug for faglærte folk i forbindelse med salg af planter. Ud over at tage dig af planterne kommer du til at arbejde med et fokus på salg, indkøb og markedsføring. Foregår arbejdet i et havecenter eller på en planteskole vil rådgivningen og kontakten til kunderne være en væsentlig del af hverdagens arbejde.

Planteskolegartner

Som planteskolegartner arbejder du med dyrkning af buske, træer eller haveplanter. Du kan arbejde på en planteskole eller i et frilandsgartneri. Også virksomheder, der beskæftiger sig med avl af bær og frugt, kan være interesserede i en planteskolegartner. En planteskolegartner arbejder med at planlægge produktionen samt klargøring af planterne til salg. Du skal vide, hvordan planterne beskyttes mod skadedyr og sygdomme og, hvordan de generelt passes korrekt. I arbejder indgår også betjening af tekniske hjælpemidler og maskiner af forskellige slags.

Væksthusgartneren

En væksthusgartner arbejder med dyrkning af planter i de store industridrivhuse. Et vigtigt aspekt af arbejdet er planlægning af produktionen og klargøring af planterne til salg. Du skal vide. hvordan planterne passes bedst muligt og, hvordan de kan undgå sygdomme og angreb fra skadedyr. Betjeningen af de store drivhuses tekniske udstyr vil være en vigtig del af arbejdet.

Adgangskrav – grundforløb

Du skal opfylde følgende krav for at kunne starte på gartneruddannelsens grundforløb:

  • Du har bestået afgangseksamen fra folkeskolen eller en lignende prøve
  • Du har minimum opnået en gennemsnitskarakter på 2,0 i dansk såvel som i matematik i den ovennævnte eksamen eller prøve

Vil du starte lige efter en niende eller tiende klasse, er der krav om, at du er vurderet uddannelsesparat samt har indsendt din såkaldte studievalgsportfolio samtidigt med den ansøgning du skal sende ind på optagelse.dk. Har du indgået en aftale om uddannelse med en relevant virksomhed, har du opfyldt kravene til at komme ind på uddannelsen – så længe du også har opfyldt undervisningspligten.

Adgangskrav – hovedforløb

For at kunne komme videre på uddannelsens hovedforløb skal du bestå følgende fag:

  • Biologi – F-niveau
  • Naturfag – F-niveau

Og have taget nedenstående certifikater:

  • Traktorkørekort
  • Elementær brandbekæmpelse
  • Færdselsrelateret førstehjælp og erhvervsuddannelsernes førstehjælp

I tillæg skal du have indgået en uddannelsesaftale eller en aftale om en skolepraktik.

anl�¦gsgartner tilbud