Beskæring af æbletræer – Du bør ikke beskære dit æbletræ så meget, da det øger risikoen for svamp og danner mange nye skud – vanris. Du kan dog heller ikke helt lade være med at beskære træet, da tætsiddende grene også giver risiko for svamp og giver mindre lys til æblerne.

Det er vigtigt, at du løbende beskærer dit æbletræ. Det er nemlig med til at gøre, at æblerne får nok lys, når kronen ikke er så tæt. Hvis træet har en meget tæt krone, vil det ikke være muligt for lyset at trænge derind. Mange tætsiddende grene øger desuden træets risiko for at få svamp.

Udover, at en beskæring har en praktisk funktion, har den også en kosmetisk funktion. Ved at beskære træet kan du skabe en smukkere krone på det.

Hvornår skal jeg beskære mit æbletræ?

Der er delte meninger om, hvornår du skal beskære dit æbletræ. Nogle sværger til at gøre det om vinteren, efteråret eller i det tidlige forår. På det tidspunkt er der ikke blade og æbler på træet, og derfor skulle det være nemmere at beskære på det tidspunkt.

Andre mener dog, at det er bedre at beskære træet i sommermånederne. Det skyldes, at træet har nemmere ved at hele, når det er varmt. Det mindsker risikoen for, at der kommer svamp i ”sårene”. Derudover giver det dig bedre mulighed for at se, hvilke grene der bærer få æbler, og som har svært ved at bære dem.

Hvordan skal jeg beskære mit æbletræ?

Hvor der er uenighed om, hvornår du skal beskære dit æbletræ, er der langt større enighed om, hvordan du skal beskære det. Du bør nemlig beskære det så lidt som muligt. Det skyldes som nævnt ovenfor, at der kan komme svamp i sårene, men også at der vokser vanris ud de steder, hvor du har klippet en gren af. Vanris er en masse nye skud, der ikke kan blive til ordentlige grene, og som derfor bare skal fjernes med det samme.

Når du beskærer træet, skal du starte med at fjerne syge og døde grene. Du skal altid bruge rent værktøj, der skærer godt, og skære enten helt ved basis eller tæt på et sideskud.

Derefter skal du fjerne de grene, der sidder tæt. Når grenene sidder meget tæt, øger det risikoen for, at træet får svamp. Til sidst handler det om at beskære træet, så det ser pænt ud og kan give mange æbler. Du bør derfor fjerne lodrette grene, da de ikke bærer mange æbler, og derudover fjerne grene, der sidder for lavt, for høj  eller på anden måde er i vejen.

Når du beskærer træet, bør du med jævne mellemrum gå væk fra det. På den måde kan du danne dig et overblik over, hvordan kronen kommer til at være formet.

Hvor tit skal et æbletræ beskæres?

Du bør beskære dit æbletræ så sjældent og lidt som muligt. Du bør dog selvfølgelig beskære det, når der er behov for det. Hvis du har et nyt æbletræ, kan du i vente i flere år med at beskære det. Hvis du har et ældre æbletræ, hvor grenene sidder tæt, bør du over en årrække tynde ud i dem.

anl�¦gsgartner tilbud